Bruichladdich är det första skotska destilleriet att bli B Corp certifierat

Idag meddelande ett stolt Bruichladdich Distillery att de är det första skotska destilleriet som har fått en B Corp-certifiering.

B Corp? Vad är det kan man fråga sig. Enkelt kan man säga att B Corp (Benefit Corporations) kan jämföras med rättvisemärkningen Fair Trade. Benefit Corporations fungerar på samma sätt som konventionella bolag men med högre krav på syfte, ansvar och transparens.

Att utnämnas till B Corporation (B Corp) betyder att hålla sig till de högsta nivåerna av sociala och miljömässiga prestanda, allmänhetens öppenhet och ansvarsskyldighet.

Företag som har certifierat sig med B Corp baserar sina affärsbeslut på deras inverkan på både människor och planeten. I sitt beslut att certifiera ett företag utvärderar B Corp Certification också den övergripande positiva effekten av ett företag.

Douglas Taylor

Douglas Taylor som är VD på Bruichladdich säger följande om denna unika certifiering inom den skotska whisky industrin: ”Efter 15 månader av intensivt arbete och noggrann undersökning står vi här, inte bara som det första skotska whiskydestilleri som är B Corp-certifierad, utan också som det första whisky- och ginföretaget i Europa för att uppnå B Corp-status.

”Jag har fått frågan vad nyttan av denna certifiering är för oss, men det är inte viktigt. Att vara ett certifierat B Corp-företag är en validering av att den öppna, hållbara, samhällsinriktade verksamheten vi har drivit sedan 2001 är ett värdefullt projekt.

Sedan destilleriet väcktes till liv igen 2001 har Bruichladdich fokuserat på att göra sin whisky på lokala ingredienser så långt det går. De har också jobbat hårt för att involvera det lokala samhället så mycket som möjligt. Idag anställer de fler än 80 personer och är en av de större arbetsplatserna på ön.