Laphroig i ny kostym!

Den världsberömda skotska whiskyproducenten Laphroaig presenterar nu en uppdaterad och mer hållbar design på sin ikoniska förpackning. Den nya förpackningen kommer att minska koldioxidutsläppen med hela 30%, vilket är helt i linje med Beam Suntorys övergripande hållbarhetsstrategi Proof Positive. Företaget har ett långsiktigt åtagande att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan senast 2040.

Laphroaig kommer även fortsättningsvis att presenteras i den klassiska gröna flaskan med dess typiska svartvita etikett, men plastkorken ersätts av en kork av bokträ och förpackningstuben byts ut mot en mer återvinningsvänlig kartongförpackning. Med den nya förpackningsdesignen kommer utsläppen av växthusgaser att minska med 1 184,74 ton per år. Det motsvarar tio års odling av 30 711 träd, och är ett betydande bidrag till den totala minskningen av växthusgaser.

Den nya kartongförpackningen har namnet Laphroaig präglat på sidan för att ytterligare lyfta fram varumärket och dess Islay-ursprung. Inspiration har även hämtats från arkiven, vilket bland annat resulterat i ett uppdaterat ordmärke och den vackra handskrivna adress till destilleriet som nu pryder förpackningens framsida.

– Laphroaig har tillverkat whisky i över 200 år och det är av stor betydelse att vi gör vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan och skydda de naturresurser vi är beroende av. Den nya förpackningen är ett viktigt steg framåt i vårt globala hållbarhetsarbete, samtidigt som Laphroaigs sanna karaktär och exceptionellt höga kvalitet bibehålls, säger Chris Richardson, Vice President, Global Scotch & Irish Brands, Beam Suntory.

Förutom att uppdatera förpackningen, ändras beteckningen ”Select” till ”Oak Select”. Detta för att betona ekfatens roll för whiskyns smak. Oak Select kommer även fortsättningsvis att bestå av whisky från fem olika typer av ekfat som sedan blandas för att skapa den karaktäristiska Laphroaig-smaken. Själva whiskyn har inte ändrats. Det är fortfarande den rökiga njutningen från Islay.